Det kan vi gøre for dig

Ydelser:

Rewidan bestræber sig på, at være totalleverandør inden for drift og administration af ejendomme. Vi hjælper ved lånoptagelse, styring af byggesager, bistår med juridisk rådgivning ved tvister gennem vore associerede advokater, etc. Nedenfor ser du en række af de ydelser, vi udfører – men tøv ikke hvis dit emne ikke er i mellem. Vi kan formentlig hjælpe dig alligevel eller henvise dig til en i vort store netværk, som kan.

Rådgivning og assistance inden for:
Ejerforeninger:
 • Opkrævning af fællesudgifter
 • Daglig bogføring
 • Rykkerprocedure ved manglende betaling
 • Betalinger af foreningens regninger
 • Forbrugsregnskaber
 • Udarbejdelse af årsregnskabet
 • Rekvisition af håndværkere efter aftale
 • Styring af byggesager
 • Forhandling med bank og offentlige myndigheder
 • Tinglysning af panthæftelse for foreningen
 • Indbringelse af sager for fogedretten
 • Udarbejdelse og ændring af vedtægter
 • Dirigent på generalforsamlingen
 • Mediator / konfliktmægling
Andelsboligforeninger:
 • Opkrævning af boligafgifter
 • Daglig bogføring
 • Rykkerprocedure ved manglende betaling
 • Eksklusion og evt. tvangssalg
 • Betalinger af foreningens regninger
 • Forbrugsregnskaber
 • Udarbejdelse af årsregnskabet
 • Rekvisition af håndværkere efter aftale
 • Styring af byggesager
 • Vedligeholdelsesplan
 • Forhandling med bank og offentlige
 • myndigheder
 • Overdragelsesaftaler
 • Vurderinger
 • Udarbejdelse og ændring af vedtægter
 • Dirigent på generalforsamlingen
 • Mediator / konfliktmægling